SCHOECK: NOTTURNO
CD Recensies - S

Schoeck: Notturno op. 47. Christian Gerhaher (b) met het Rosamunde kwartet, München. ECM 476.6995 (42’52”). 2007

Othmar Schoeck (1886 - 1957) moet geen erg gelukkig mens zijn geweest. Zelf vond hij dat zijn stijl geen gelijke tred hield met de ontwikkelingen van de avant-garde zonder daar veel aan te kunnen doen. Hij had ook een ongelukkig huwelijk, maar in zijn muziek is gelukkig weinig van dat al te merken. 

Een ander punt was dat hij zich gevoelig toonde voor gunstbewijzen uit Nazi Duitsland en na de oorlog wel werd gezien als landverrader. Maar in artistiek opzicht wist hij zichzelf soms te overstijgen. Zoals in de Notturno.

Met een beetje goede wil kan men dit vijfdelige werk van Schoeck uit 1933 op teksten van Nikolaus Lenau en een fragment van Gottfried Keller beschouwen als een parallel van Bergs Lyrische suite. Trouwens pas later voegde hij aan dit strijkkwartet die baritonpartij toe. Het werk eindigt met een stralend onthechte apotheose.

Er bestaan verschillende opnamen van maar dit is veruit de mooiste. Hij beschikt nu eenmaal over bijzondere vocale kwaliteiten die meerwaarde verlenen aan zijn optreden. In het voortreffelijk begeleidende Rosamunde kwartet treffen we bekende figuren als Diane Pascal (va) en Anja Lechner (vc) aan.