GRANDI: CELESTI FIORI, MOTETTEN
CD Recensies - G

Grandi: Celesti fiori, Motetten. O quam tu pulchra es; Plorabo; Lilia; In semita; O bone Jesu; Date nomini ejus; Heu mihi; Salvum fac; Bone Jesu verbum patris’ Domine ne in furore tuo; Surge propera; Factum es siilentium; Vidi spetiosam; Veniat dilectus meus; Nisi Dominus. Accademia d’Arcadia en UtFaSol ensemble o.l.v. Alessandra Rossi Lürig. Arcana A 464 (62’39”). 2018

Alessandro Grandi (1586 - 1630) behoorde als componist tot de minder bekende tijdgenoten van Monteverdi en zijn gewijde muziek verraadt een grote gelijkenis met die van zijn bekendere collega. Aanvankelijk was hij werkzaam in Ferrara, waar hij vermoedelijk ook werd geboren. Daarna was hij gedurende een korte periode koorlid van de San Marco in Venetië, waarna hij naar Ferrara terugkeerde als directeur van de Accademia dello Spirito Santo en daarna als maestro di capella aan de kathedraal. Tenslotte diende hin als muzikaal leider aan de Basilica Santa Maria Maggiore in Bergamo waar hij in 1630 slachtoffer werd van de pestepidemie. 

Terwijl hij nog in Ferrara was, werden zijn eerste Motetten met obbligato begeleiding gepubliceerd. Pas later kreeg hij de mogelijkheid om grootschaliger religieuze werken te schrijven die voornamelijk bestemd sat voor aan Maria gewijde feestdagen. 

Grandi’s werken klinken in het algemeen qua stijl heel traditioneel, maar zijn Motetten con sinfonie, in feite gewijde concerten, hadden iets nieuws en beïnvloedden Schütz. Het blijkt dat deze werken uitblinken door de nauwkeurige, subtiele tekstbehandeling. Die tekst wordt vaak briljant belicht.

De titel Celesti fiori (hemelse bloemen) is ontleend aan zijn vijfde bundel Motetten die in hun geheel tussen 1610 en 1630 werden gepubliceerd en die hier als cd première beleven.  

De Accademia d’Arcadia bestaat uit Laura Martinez Boj en Alice Rossi (s), Maximiliano Baños en Sophia Patsi (a), Roberto Rilievi en Riccardo Pisani (t), Renato Cadel en Alessandro Ravasio (bs), Giovanni Bellini (theorbe) en Luigi Accardo (orgelpos) en het UtFsaSol ensemble uit Pietro Modesti enn Jedediah Allen (crnt), Fabio de Cataldo en Susanna Defendi (tenor sabbeca) en Valerio Mazzucconi (bas sabbeca).

De pas kort tevoren in 2018 opgerichte Accademia d’Arcadia specialiseert zich in zeventiende eeuwse Italiaanse muziek is in daar in alle opzichten heel competent in. Datzelfde geldt voor het UtFaSol ensemble. De in de Basilica di Santa Barbara in Mantua gemaakte opname klinkt goed.