LORTZING: OUVERTURES
CD Recensies - L

Lortzing: Ouvertures Der Waffenschmied, Die Opernprobe, Undine, Der Wildschütz, Hans Sachs, Der Weihnachtsabend, Zar und Zimmermann, Andfeas Hofer, Regina. Malmö Operaorkest o.l.v. Jun Märkl. Naxos 8.573824 (66’53”). 2017. 

Albert Lortzing (1801 - 1851) schreef tussen 1823 en 1851 vijftien, meest komische opera’s waarin de situtatiekomiek van de oudere Weense Singspiele wordt verbonden met een milde, soms geestige melodiek en een aan Mozart verplichte ensemblekunst. Hij gebruikte veel onderwerpen, soms ook als persiflage op anachronistische Duitse toestanden.

Zelfs in Duitsland zijn de ooit bekendste werken - Der Waffenschmied, Der Wildschütz, Zar und Zimmermann en Die Opernprobe - in onbruik geraakt, maar gelukkig bestaan er wel opnamen van.

Iets van het genoemde karakter van deze werken is natuurljk terug te vinden in de ouvertures. Märkl dirigeert daar een tiental van. Dat gebeurt met esprit, vaart en veel gevoel voor karakter en sfeer., soms ook iets van grandeur. Zodanig zelfs dat men nog wel eens zo’n werk in het geheel wil horen.