BLITZSTEIN: PIANOWERKEN
CD Recensies - B

Blitzstein: Pianowerken. Barcarolle ‘Waterfall’, Prelude, Wals, ‘Pavane’, ‘Round’ uit Kinderdansen; Svarga; Belly-ache (a blues); Percussion music; Scherzo (Bourgeois at play); Cain, The young son; Abel offers the lamb; Cain and his wife; Cain’s offering; The response; Dance of Noema; Cantabile; ‘March on a French resistance tune; uit Le monde libre; Show ‘The guests’; Innocent psalm; Slow march; Wedding piece; Lied; Pianosonate. Leonard Lehrman. Toccata Classics TOCC 0438 (74’21”). 

De Amerikaan Marc Blitzstein (1905 - 1964) werd in allerlei hoedanigheden bekend, maar toch vooral als componist van linkse agit prop musicals als The cradle will rock uit 1937 (Bridge BRIDGE 9511) en van songs en niet zozeer van pianowerken. Toch schreef hij daarvan in de  periode van 1918 tot 1963 een behoorlijk aantal van lyrische jeugdstukken tot puntige proteststukken met daartussen wat voor kinderen en jazzy dansmuziek.

Het materiaal heeft niet zo’n groot soortelijk gewicht, maar is aangenaam om eens naar te luisteren en Leonard Lehrman is hiervoor een ideale pleitbezorger.