BACH, J.S.: CANTATES NR. 19, 149, 158, 169, RADEMANN
CD Recensies - B

Bach, J.S.: Cantates nr. 19 Es erhub sich  ein Streit BWV. 19, nr. 169 Gott soll all mein Herze haben BWV. 169, nr. 158 Der Friede sei mit dir BWV. 158 en nr. 149 Man singet mit Freuden vom Sieg BWV. 149. Lenneke Ruiten (s), Anka Vondung (a), Benedikt Kristjánsson (t) en Peter Harvey (bs) met de Gächinger Cantorey o.l.v. Hans-Christoph Rademann. Accent ACC 30466 (73’42”). 2018

Onder de wat vreemd gekozen Engelse titel Stay, ye angels nam Hans-Christoph Rademann vier van de minder bekende cantates van Bach op. Zorg voor contrast is een belangrijke eigenschap in de kunst uit de barok. Bijvoorbeeld contrast tussen licht en donker in de schilderkunst, contrast tussen de ellende van het aardse leven en de vreugde van het verblijf in de hemel zijn steeds  terugkerende elementen in de muziek, met name in de cantates  van Bach.

De in 1953 in Stuttgart door Helmuth Rilling gestichte Gächinger Cantorey heeft onder hem heel wat mooie opnamen van Bach cantates gemaakt  voor Hännsler en zet die traditie nu blijkbaar op Accent voort onder Hans-Christoph Rademann.

Deze biedt hier vier minder bekende, maar mooi expressieve Cantates die met alle zorg voor hoe dat tegenwoordig met de juiste stijlmiddelen hoort te gebeuren worden uitgevoerd. Cantates nr. 19 en 149 waren bestemd voor de verjaardag van sint Michael in resp.1726 en 1728, nr. 158 voor derde Paasdag in 1731 en nr. 169 voor Drievuldigheid in 1726.

Verrassend is om bij de solisten Lenneke Ruiten aan te treffen. Waarschijnlijk heeft ze op het Haags Conservatorium nooit zo goed Bach te zingen geleerd, maar met het overige drietal vocale solisten doet ze meer dan haar elementaire plicht om fraai helder en duidelijk zingend gevoel te geven aan de tekst. Koor en instrumentalis ten doe het hunne om de cantates van mooi leven te voorzien.