BORDEWIJK-ROEPMAN: VIOOLSONATE, PIANOSONATE, IMPROMPTU, LIEDEREN
CD Recensies - B

Bordewijk-Roepman: Debout, éveille-toi! (1953); Bierbaum Lieder nr. 1-3 (1940); Impromptu (1960); Sechs Lieder (1925); Vioolsonate (1923); Nursery rhymes nr. 1-3 (1948); Pianosonate 1943; Oranje may-lied (1944); Holland (1943); Uit het diepst van mijn hart (1945). Irene Maessen (s), José Scholte (a), Ursula Schoch (v) en Marcel Worms (p). Zefir ZEF 9648 (69’58”). 2016

 

Heel goed dat er eindelijk een tiental kamermuziekcomposities van Johanna Bordewijk-Roepman (1892-1971) op cd verschijnt. Het zal el een illusie blijven dat we  nog ooit iets te horen krijgen van haar orkestwerken The garden of Allah, de Poolse suite, symfonie, Epiloog, Les illuminations en de stukken voor strijkorkest om maar te zwijgen van de opera Rotonde uit 1941.

De echtgenote van Ferdinand Bordewijk (Bint en Karakter) was autodidact en begon pas op ongeveer vijfentwintigjarige leeftijd te componeren nadat ze als 22-jarige met Bordewijk was getrouwd. Franck schijnt hun beider lievelingscomponist te zijn geweest.

Wie zich voor de componiste interesseert, zou ook de in oktober 2016 gepubliceerde dubbelbiografie Ferdinand en Johanna (480 blz.) van Elly Kamp bij uitg. Bas Lubberhuizen moeten lezen. 

Omdat geen van beiden tijdens W.O II lid wilde worden van de Kulturkammer kon haar muziek slechts ‘ondergronds’ in huiskamers worden uitgevoerd. Dat gold zeker voor de Pianosonate en het lied Holland op tekst van Potgieter uit 1943 en het van hoop vervulde Oranje May-lied op tekst van Vondel uit 1944. Iets bevrijds klinkt door en Uit het diepst van mijn hart op tekst van Zwanniken. 

Tegen het eind van de oorlog trof de Bordewijks een laatste ramp oen hun huis in het Haagse Bezuidenhout bij een geallieerde luchtaanval in puin veranderde en alle manuscripten, boeken en instrumenten verloren gingen en ze zelf slechts ternauwernood ontkwamen.

Voor de het vocale gedeelte afsluitende Nursery rhymes kon in 1948 weer vrijelijk uit het werk van de Engelsman John Milne worden gekozen.

Deze dwarsdoorsnede door de kamermuziek van de onbekende componiste laat een select aantal welgekozen werken in goed verzorgde en toegewijde vertolkingen horen en vestigt hopelijk de aandacht op deze verwaarloosde componiste.