COUPERIN, L.: NOUVELLES SUITES DE CLAVECIN NR. 1-11
CD Recensies - C

Couperin, L.: Nouvelles suites de clavecin nr. 1 in D, 2 in C, 3 in A, 4 in Bes, 5 in e, 6 in b, 7 in F.8 in G, 9 in d, 10 in a en 11 in d. Christophe Rousset. Harmonia Mundi HMM 90.2501/2 (2 cd’s, 2u., 26’34”). 2018

 

Louis Couperin stierf reeds op 35-jarige leeftijd, maar maakte in de jaren daarvoor een heel grote carrière als componist, organist en violist. Hij behoorde tot een notoire muzikale familie. Over zijn leven is niet zoveel bekend en slechts zo’n tweehonderd composities van hem zijn bewaard gebleven.

Van origine waren zijn klavecimbelwerken niet in elf suites gerangschikt, zoals hier in deze opname. Het werd aan de vertolkers overgelaten om een eigen keuze te maken. Een bijzonderheid van deze werken van Louis Couperin is nog, dat hij de ‘prélude non-mesuré’ bedacht, waarbij de speler zelf de duur van de noten kon bepalen. Dat gaf de nodige interpretatieve vrijheid.

Voor de rest gaat het om gestileerde dansen: courantes, sarabandes, allemandes en gigues met daartussen een verspreide galliarde of passacaille. Liefst 68 in getal.

Blandine Verlet nam in 1991 als vermoedelijk eerste de volledige klavecimbelwerken van van Louis Couperin op (Astrée E 9732, 8733, 8734, 7781) en in 2010 bracht Harmonia Mundi op HMU 90.7511/4 deze in een overtreffende trap ook uit. Bij zoveel voorhanden voortreffelijkheid kan men zich afvragen: waarom zo kort nu elkaar nog eens gedeeltelijk op hetzelfde label?

Maar daar is een gegronde reden voor. Harmonia Mundi zocht samenwerking met het Musée de musique van de Philharmonie de Paris met de bedoeling dat de daar geherbergde belangrijke oude instrumenten ten dienste worden gesteld aan vooraanstaande interpreten om er opnamen van te maken.

Klavecinist Christophe Rousset is de eerste. Hij begon met klavecimbelwerken van Froberger (Harmonia Mundi HMC 90.1372) en wijdt zich nu aan Louis Couperin op een instrument van de Antwerpse bouwer Joannes Couchet dat later werd onder handen genomen door een Franse bouwer. Dat Vlaams-Franse klankpalet sprak Rousset aan en zal dat ongetwijfeld ook een nieuwe kring luisteraars doen. Een uitgave, die deels doublerend met Egarr ontzettend grote waardering verdient, want Rousset is ook een idee vertolker van de Franse barok.