REICHA: PIANOWERKEN 3, LÖWENMARK
CD Recensies - R

Reicha: Rondo in F; Études ou exercises op. 30 boek 1 nr. 110 en boek 2 nr. 1-10; Fantaisie sur un thème de Girolamo Frescobaldi. Henrik Löwenmark. Toccata TOCC 0243 (75’24”). 2018

 

Denkend aan Reicha komen vooral zijn, Fluitkwartetten, Hobokwintet, verdere blaaskwintetten en andere kamermuziek in herinnering. Dat hij ook heel wat pianowerken schreef, werd duidelijk toen Ivan Ilić begon aan een vrij volledige opname daarvan (Chandos CHAN 10950 e.a.).

We weten dat Reicha een tijdgenoot en vriend was van Beethoven die na zijn reputatie in Duitsland te hebben gevestigd tenslotte naar Frankrijk ging om docent te worden aan het conservatorium in Parijs, waar Berlioz, Gounod en Liszt tot zijn contrapunt studenten behoorden.

Voor zover we nu zijn pianowerken kunnen leren kennen, blijken deze enerzijds heel traditioneel maar anderzijds ook behoorlijk origineel te zijn. In elk geval zijn ze een nadere verkenning waard. Niet alleen  Ivan Ilić toonde zich een heel goede pleitbezorger voor deze werken, ook de Zweedse pianist Henrik Löwenmark.

Dit is Deel 3 van de volledige opname van Antonins Reicha’s pianowerken op Toccata. Deel 1 verscheen op Toccata TOCC 0008 en deel 2 op Toccata TOCC 0017.