RIES: STRIJKKWARTETTEN
CD Recensies - R

Ries: Strijkkwartetten in C WoO. 37 en Es WoO. 10. Schuppanzigh kwartet. CPO 777.014-2 (52’30”). 2004

 

Ries: Strijkkwartetten nr. 2 in G op. 70/2 en 20 in f WoO. 48.Shuppanzigh kwartet.CPO 777.227-2 (60’13”). 2005

 

Iedereen die enigszins op de hoogte is, kant uit diens biografie de namen van zijn vriend en leerling en met Wegeler samen publicist van Herinneringen aan Beethoven Ferdinand Ries (1784-1838) en van de violist 

Violist Ignaz Schuppanzigh (1776-1830) die met zijn kwartet een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van Beethovens strijkkwartetten, leeft vooral anekdotisch in de herinnering voort nadat hij klaagde over een moeilijke passage in een kwartet van Beethoven en die hem iets toevoegde in de geest van ‘Veronderstel je dat ik aan die ellendige viool van jou denk als ik de geest krijg’?!.  

Nu leeft hij voort met het nieuwe Shuppanzigh kwartet met. Anton Steck en Christoph Mayer (v), Christian Goosses (va) en Antje Geusen (vc).

Het strijkkwartet was het genre waarin Ries zich bij voorkeur en het beste uitte en wanneer men er eenmaal een paar heeft gehoord, is men verwonderd over de grote kwaliteiten van deze werken. Muziek op het niveau van Haydn, Mozart en de vroege Beethoven naar nu blijkt in de fraaie interpretaties van dit Shuppanzigh kwartet.