SMITH, ROBERT & PAOLO PANDOLFI: THE EXCELLENCY OF HAND
CD Verzamelprogrammas

Smith, Robert en Paolo Pandolfi: The excellency of hand. Zie: Velden, Mieneke van der: Musickes sweetest joyes.