CAMERATA TRAJECTINA: EEN NIEUW LIED WY HEVEN AEN
CD Verzamelprogrammas

Camerata Trajectina: Een nieuw liedt wy heven aen. Luther in the Netherlands. Anon.: Een nieu liedeken (psalm 46); ‘Ein feste Burg’ uit Neue deutsche geistliche Gesänge; Mijn siele mach gheen troost ontfaen; Nu heffen wy een nieu liet aen; Een liedeken van Weynken Claes dochter; Verheucht u Gods kinder alletijt; Godt den vader ons bevrijt; Nu hout ons Heer by dinen woort; Psalm 82, God is ghestaen in der saemlingh; Gentsch vader-onze;

Walter: Ein neues Lied wir heben an SW. 1/4; Mitten wir im Leben sind; Resinarius: Christum wir sollen loben schon; Desprez: Nymphes, nappés/Circumdederunt me; Luther: Ein feste Burg ist unser Gott (bew.); Senfl: O Herre Gott begnade mich; Hellinck: Ein feste Burg ist unser Gott W. 95 (bew.); von Bruck: Aus tiefer Not schrei ich zu dir (bew.); Vallet: Secretum musarum; Onze vader in hemelryk; Eccard/Gumpelzhaimer/Forster e.a.: Psalm 136, Danckt Godt want hy so vriend’lijc is. Globe GLO 5270 (77’46”). 2017

 

Een programma met twintig koorliederen, de meeste van de beroemde Anoniem, de rest van componisten als Johann Walter, Balthazar Resinarius, Josquin Desprez, Martin Luther, Ludwig Senfl, Lupus Hellinck, Arnold von Bruck, Nicolas Vallet en Johannes Eccard.

Het verschijnt mooi passend in het Lutherjaar 2017 met de bedoeling om een brede indruk te geven van de gevolgen van de door Luther zelf of mooie teksten geschreven melodieën in de vertaalde vorm van meest Nederlandstalige koorliederen. Daar bevinden zich een- en meerstemmige vormen onder, vocale en instrumentale zettingen. Het blijken heel interessante toonzettingen te zijn en ze worden gelukkig erg goed uitgevoerd. Curieus is nog wel hoe materiaal van Lutheraanse herkomst hier een vroeg gereformeerd karakter krijgt. Een prachtig vaderlands eerbetoon aan het Lutherjaar 2017.