MUZIEKJOURNALISTIEKE TIPS
EEN PAAR TIPS VOOR BEGINNENDE MUZIEKPUBLICISTEN - Voor het echt primair uitoefenen van het vak is om te beginnen een dosis idealisme. sterke motivatie, en een grondige muziekkennis nodig (niet alleen theoretisch, maar liefst ook praktisch door zelf behoorlijk een instrument te bespelen en zo mogelijk - op wat voor niveau dan ook - in een ensemble te hebben gespeeld.- Zorg altijd naslawerken, biografieën, andere vakliteratuur achter de hand te hebben.- In de tweede plaats komt het aan op een goede algemene eruditie: Bijbelse kennis, kennis van de Griekse mythologie, literatuurkennis, kennis van toneelwerken. Ook analogieën met de beeldende kunst en cultuurgeschiedenis in het algemeen zijn nuttig.- Zorg voor een behoorlijke kennis (spelling, grammatica) van het Nederlands en een flinke woordenschat.- Wees als een droge spons die continu muziek in zich opzuigt, liefst 'live', maar ook via goede radioprogramma's. Dat helpt om 'ervaringsdeskundige' te worden.- Toets je eigen bevindingen/oordeel aan dat van de huidige recensenten.- Wees om te beginnen generalist; specialisatie kan - als daarom wordt gevraagd - altijd later nog, maar beperkt, tenzij je je werkelijk tot autoriteit ontwikkelt, ook je uitlaatmogelijkheden.- Ga niet alleen naar topuitvoeringen, maar ook naar muziek maken op lager niveau om niet te verwend en blasé te raken en niveauverschillen te leren begrijpen en evalueren. Heel belangrijk in de dagelijkse praktijk.- Houd ook de aanstormende jeugd in de gaten (Conservatoriumorkesten, Jeugdorkesten, concoursen, voorspeelavonden op conservatoria). Erg leerzaam en vaak bemoedigend.- Bedenk dat het in het kleine Nederlandse taalgebied nauwelijks mogelijk is om van een exclusieve recensentenbaan te kunnen bestaan. Bijvoorbeeld een lespraktijk of andere (parttime?) bezigheden zullen onvermijdelijk zijn om te overleven.- Probeer ook incidenteel ervaring op te doen in het buitenland om een breder perspectief te krijgen. Er zijn ook goedkope, intieme festivals....- Weersta commerciële beïnvloeding van impresariaten, sponsors en de muziekindustrie. Anders is het moeilijk je objectiviteit te bewaren. Te intieme relaties met uitvoerenden kunnen op een gegeven moment ook bezwaarlijk zijn.- Sta in principe open voor allerlei nieuwe ontwikkelingen, maar volg ze wel kitisch.- Pas op met uitgesproken persoonlijke sym- en antipathieën en stokpaardjes want ze leiden tot misvattingen en eenkennigheid.