Welkom

De aanpak is sober, zonder enige opsmuk in de aanname dat het de meeste gelijkgestemden om de informatie en niet om illustratieve randverschijnselen gaat. Met slechts een (nog) kleine redactie, geen secretariaat en zonder budget is niet meer mogelijk voorshands. Basis van de site vormt de kopij die muziekpublicist Jan de Kruijff de afgelopen jaren schreef en die goeddeels ongepubliceerd was. Beetje bij beetje is daar de laatste jaren materiaal aan toegevoegd en mondjesmaat gebeurt dat ook nu nog.Alle ongesigneerde bijdragen zijn van zijn hand. De overige zijn voorzien van de namen van de betreffende auteurs. Objectiviteit is gewaarborgd. Zo'n 98% van het besproken materiaal (cds, dvds, boeken) wordt tegen de gangbare winkelprijs gekocht, de muziekindustrie staat niet te trappelen om ons van materiaal (en/of advertenties) te voorzien en te steunen. Daarin schuilt een volgende beperking: materiaal waarvan a priori verwacht mag worden dat het in muzikaal en/of technisch opzicht onbevredigend of oninteressant is, komt niet aan bod.Recensies zullen bij voorkeur vergelijkend zijn, gebaseerd op reeds voorhanden software van dezelfde composities en aantekeningen van de auteur over vroegere identieke uitgaven. Het zal enige tijd vergen voordat alle rubrieken van de reeds voorhanden stukjes zijn voorzien. Een andere beperking is uiteraard dat het onmogelijk is voor een paar auteurs om honderden artikelen (vooral Vergelijkende Discografien) permanent met grote regelmaat te blijven actualiseren. Gelukkig verouderen echt mooie opnamen eigenlijk nooit. Meer dan ons best kunnen we niet doen.Gestreefd is naar een opzet van de algemene muzikale onderwerpen die duidelijk cd gerelateerd is. Niet iedereen is in staat en bereid concerten, recitals en operavoorstellingen zelf bij te wonen, maar krijgt zo een handreiking om zich in alle rust thuis nader in de betreffende materie te verdiepen. Binnen elke rubriek moet het makkelijk zijn om met de zoekfunctie uitverkoren namen en themas te vinden. De alfabetische indeling maakt scrollen door alsmaar langere registers overbodig en bekort de zoektijd. Voor het overige wordt verwezen naar de rubrieken Indeling en Gebruikstips. Het zal ook duidelijk zijn dat sprake is van een geleidelijk kwantitatief groeiend project bij gelijktijdig hopelijk gehandhaafde kwaliteit. De kopij is in eerste instantie verdeeld over een aantal ons inziens logische, zo goed mogelijk eventueel per rubriek met een zoekopdracht toegankelijke structuur. Het geheel is een opgave die veel tijd en heel wat geld kost, maar ook een heel leuke, dienstbare. Hopelijk volgt niet ooit een definitief afsluitend coda en kan het redactionele/medewerkers estafettestokje aan jongeren worden doorgereikt. Nu al bestaat dringend behoefte aan versterking. Daarom hoop ik met deze simpele website iets te kunnen bijdragen aan en attenderen op interessant moois, het voorkomen van miskopen en een groeiend luistergenot.

Jan de Kruijff