Mea (maxima?) culpa

MEA (MAXIMA?) CULPA

 

Een lezer maakte me erop attent dat de rubriek Componistenportretten bij de letter R ophield. Kennelijk waren de vele componisten van S-Z nooit om een of andere reden “geladen”. Voorhanden waren ze gelukkig wel in een kopijbestand, zodat die omissie nu snel is gecorrigeerd. Komt ervan als je zelf nooit op de site kijkt…..

Al doende viel me op dat sommige discografieën best aan actualisatie toe waren. Datzelfde geldt in nog sterkere mate voor de Vergelijkende discografieën. Het geeft me een enigszins slecht geweten. Maar in mijn eentje, niet beschikkend over voldoende middelen, is daar domweg geen beginnen aan.

Ook voor de verschillende lettertypen en de soms door elkaar heen lopende regels moet ik me excuseren. Maar als digibeet kan ik dat helaas ook niet corrigeren. Zo zullen er wel meer tekortkomingen zijn.

Het blijft roeien met de stompjes die ik heb en ik hoop maar dat tenminste steeds de essentie doorkomt.