LONDENS INITITATIEF TER NAVOLGNG

LONDENS INITIATIEF DAT NAVOLGING VERDIENT 

“Beethoven is voor iedereen!” 

Kinderen moeten meer in aanraking worden gebracht met de ‘hoge kunsten’. Een uitspraak van Londens burgemeester Boris Johnson die uit ervaring spreekt en de zegeningen van dat contact kent omdat hij scholing op een kostschool in Eton en een studie klassieke talen in Oxford doorliep, dus in dat opzicht bevoorrecht is.

Dat erg veel kinderen thuis en op school niet in aanraking komen met de hogere kunsten, is hem een doorn in het oog: zo kweek je voor serieuze muziek, museum en theater geen nieuw publiek. Minder bevoorrechte kinderen uit lagere milieus en allochtone kinderen worden te vaak benaderd met ‘omgekeerd snobisme’. Daarbij neemt men aan dat Beethoven voor hen te hoog gegrepen is, te intimiderend is.

“Helaas wordt al te vaak gedacht dat jonge mensen alleen kunst kunnen waarderen waarmee ze zich direct kunnen identificeren. Leerlingen uit de arbeidersklasse (heel Engels, die opvatting!) worden gedirigeerd naar populaire kunst als hiphop, nieuwe media en film omdat ze oudere kunst als klassieke muziek, opera en ballet irrelevant zouden vinden. Deze benadering is te betuttelend en beperkt hun horizon”.

In navolging van het succesvol in Venezuela ingevoerde sistema van praktische muziekeducatie zijn er niet alleen in Engeland en andere landen wel projecten opgezet om een dergelijk lovenswaardig doel na te streven. Denk aan de ‘leerschool’ in Amsterdam Z.O. Het zijn plannen om vooral jonge stedelingen te stimuleren om een muziekinstrument te gaan bespelen na ze te hebben geconfronteerd met orkestmuziek en enthousiaste, idealistische musici en gevorderde muziekstudenten die vrijwilligerswerk willen verrichten als leraar.

Probleem is als zo vaak: het (nog) ontbreken van fondsen, subsidies en instrumenten. In Londen worden oproepen gedaan om ongebruikte instrumenten voor dit mooie doel ter beschikking te stellen. Flankerend kunnen naar het voorbeeld van het CJP met veel korting pasjes voor kinderen ter beschikking worden gesteld om deze in staat te stellen goedkoop concerten en voorstellingen bij te wonen.

Initiatieven die ook hier grootschalig en goed georganiseerd navolging verdienen. Immers wie de jeugd heeft, verzekert ze ook van een mooie kunstzinnige toekomst die op latere leeftijd van onschatbare waarde zal blijken te zijn. Er kan niet genoeg worden gehamerd op het thema van een vroegtijdig begin van de muzikale vorming, in welke vorm dan ook. Alle beetjes helpen.