CD Recensies

ADES: THE TEMPEST

Adès: The tempest. Simon Keenlyside, Kate Royal, Toby Spence, Ian Bostridge, Cyndia Sieden, Philip Langridge e.a. met het Ensemble van Covent Garden, Londen o.l.v. Thomas Adès. EMI 695.234-2 (2 cd’s, 122’24”). 2008

Gemengde gevoelens die na een paar keer luisteren naar deze cd’s van het op Shakespeare’s gelijknamige werk gebaseerde opera uit 2004 definitief wat omsloegen naar het negatieve. Adès (al helemaal 38) is een ware hype, niet alleen in Engeland, maar ook internationaal. De groten der muziekaarde ontfermen zich over hem en het aantal aan zijn werk gewijde opnamen neemt snel toe. Op zichzelf een nuttig verschijnsel om zo letterlijk overal tentoongesteld te worden en ter wille van een goede documentatie, zeker wanneer de componist zelf nauw bij de opnamen is betrokken.
In mei 2009 ging deze opera in een Amsterdamse zaterdagmatinée met ook Cyndia Sieden (Ariel) en Simon Keenlyside (Prospero) en de daar opgedane indrukken versterkten die gemengde indrukken.
Positief aan het werk is te noemen de feitelijke hoofdrol voor het orkest dat een gematigde vernieuwend idioom laat horen en dat vooral in de rustiger, verdroomde gedeelten heel mooie sfeertekende dingen laat horen. Het eerste gedeelte is na de beginstorm het treffendst; daarna gaat steeds meer onrust overheersen die soms op het chaotische af is. De beide genoemde rollen zijn het mooist ingevuld, met vooral Cyndia Sieden met haar briljante stem tot in de allerhoogste regionen als echte uitblinkster.
Hoe goed het werk tegen herhaling bestand is? Dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Het lijkt me meer de moeite waard om deze cd’s eens te lenen dan om ze voor permanent gebruik aan te schaffen.