Jan de Kruijff

Jan de Kruijff werd op 12-09-1931 geboren in Vincent van Goghdorp Nuenen.
Na zijn middelbare school gymnasium bèta vervolgende hij een dubbelstudie; conservatorium hobo in Tilburg en HTS elektronica in Eindhoven. Enige jaren combineerde hij een deeltijdbaan als tweede hoboïst van het Brabants orkest en onderzoeker op het laboratorium van de Philips glasfabrieken.


Na twee jaar militaire dienst, begon hij de studie Muziekwetenschap in Utrecht, afgerond met twee semesters Muzieksociologie in Wenen. Dit combineerde hij met het redacteur/medewerkerschap bij het maandblad Luister (1955-1959).
In 1956 werd hij muziekmedewerker van de Amersfoortse Courant en radio/tv medewerker van de RDP dagbladgroep. Van 1961-1981 volgde het hoofdredacteurschap van het maandblad Disk. Van 1955-1968 was hij grammofoonmedewerker van Elseviers Weekblad, later van 1980-1986 muziekmedewerker van Elsevier.


Mede gezien zijn achtergrond, zijn muzikale affiniteiten en zijn technische belangstelling specialiseerde hij zich op het gebied van ‘muziekconserven’ en de apparatuur die nodig is om deze optimaal weer te geven. Dat resulteerde in recensies en discografieën van eerst lp’s, daarna cd’s met klassieke muziek plus interviews met uitvoerende kunstenaars enerzijds en testrapporten plus audio technische achtergrondverhalen anderzijds.


In 1960 verscheen bij uitgeverij Het Spectrum als Prisma pocket zijn platengidsje Disco Digest, in 1983 werkte hij mee aan de Teleac cursus Werken met audio-apparatuur. Als freelance journalist leverde hij tal van bijdragen aan dag-, week- en maandbladen zoals Tussen de rails, HVT, De  Kern, Compact Disc, Beeld en Geluid Opinie, Elegance, Kijk, Fono Forum en HiFi Stereophonie (D), Phono (AU), High Fidelity (VS) en Pipers Encyclopädie des Musiktheaters (D).
Voor een VPRO radioprogramma introduceerde hij in 1962/3 met Han Reiziger nieuwe lp’s. In de begintijd van het zondagmiddag Radio 4 programma Discotabel was hij vast panellid. Van 1981-1997 was hij als docent Luisterpracticum en Weergavetechniek verbonden aan de afdeling Muziekregistratie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Een reader Audiotechniek vormde daarvan onder andere de schriftelijke neerslag.


Bij wijze van bezigheidstherapie houdt hij zich momenteel onledig met zijn mémoires. Na een voorstudie, gewijd aan interviews met c.q. portretten van bekende uitvoerende musici onder de titel Spraakmakende musici, in 1997 bij uitg. Balkema verschenen, bundelde hij een 172-tal van deze artikelen de vorm van een vijftal boeken onder de titels Spraakmakende dirigenten, pianisten, strijkers, blazers en zangers met separate discografieën. Deze zijn in 2000/1 bij uitgeverij Gopher verschenen.


Bijdragen in de vorm van Vergelijkende discografieën, cd en dvd-v recensies en onder de werktitel Fonografie muziek verzamelde artikelen over componisten, composities, muziekfestivals, producers, muziektoerisme. onder de titel Fonografie techniek over audiotechniek worden successievelijk als work in progress gepubliceerd op deze website.