Fonografie Muziek

INLEIDING

De term Fonografie staat voor ‘registreren van geluid’. Voor iemand die zich zijn hele werkzame leven zowel op het terrein van de levende muziek, de in welk medium dan ook geconserveerde muziek en de wereld van de daarvoor nodige apparatuur heeft begeven, is het een begrip dat misschien niet geheel de lading dekt van de in deze vergaarbak bijeengebrachte artikelen en beschouwingen. Bij Fonografie Techniek gaat het meer om de audiotechnische aspecten, hier meer om de muzikale omdat steeds is getracht een verband te leggen om de muziek die op de voorgrond staat en de verwerking, de gevolgen, de verwerking daarvan en het herhaalbare klinkende resultaat.

Het is een vergaarbak van stukken op velerlei gebied, een omnibus met hopelijk veel interessante kanten.