Gastschrijvers

Alleen eerst met oudere, daarna met op een laag pitje nieuwer materiaal, steeds heel duidelijk toegesneden op muziekconserven een website vullen, is een leuke, maar zeer beperkte bezigheidstherapie. Een dergelijk avontuur waarborgt voor iemand op mijn leeftijd allerminst een zinvolle continuïteit van de site. Er was en is dringend behoefte aan meer, nieuwere inbreng van jongeren voor het moment waarop ik als initiator de pijp aan Maarten geef wil de site blijvend nut hebben.


Dit betekent onherroepelijk dat met de site geleidelijk een andere weg wordt ingeslagen, maar wat is daar tegen wanneer geleidelijk een grotere verscheidenheid aan onderwerpen de revue gaat passeren? Eerdere oproepen om geschikte medewerkers te vinden waren geen succes. Intussen hebben zich, misschien nog wat aarzelend, een paar enthousiastelingen gemeld. Zij moeten de kans kunnen grijpen en daarvoor de eigen ruimte krijgen. Hopelijk heeft dat een sneeuwbalwerking tot gevolg.


Hoe dan ook: bijdragen die de moeite waard zijn zullen onder eigen auteursnaam vooreerst gebundeld in de nieuw te starten rubriek Gastschrijvers worden opgenomen en wie weet in een later stadium in gescheiden eigen rubrieken. Ik reken op een bescheiden beginnend succes!