Mini Vergelijkingen

INLEIDING

Waar in  de ‘maxi’ discografieën’ is gestreefd naar een zo goed mogelijk overzicht van de achtergronden van de bewuste compositie en een summiere beoordeling van alle op zeker moment daarvan beschikbare opnamen, concentreren de ‘mini’s’ zich zonder vel nader commentaar op de eveneens op zeker ogenblik ons inziens mooiste opnamen van zo’n werk.