Discografieën

INTRO DISCOGRAFIEËN

Sinds acht jaar geleden mijn vijf boeken Spraakmakende dirigenten, pianisten, strjikers, blazers en zangers verschenen, sluimeren op de harde schijf van mijn computer zo’n 269 uitvoerend artistendiscografieën, opsommingen van de toen van ieder van hen voorhanden cd opnamen. In boek(jes)vorm waren deze te koop, maar veel aftrek vonden ze niet. Probleem is natuurlijk ook dat ze aan veroudering onderhevig zijn. Sommige items vervallen, andere worden verkaveld, weer andere krijgen een nieuw nummer of herverschijnen bij een ander label.
Maar naar het motto “beter mee dan om verlegen” kan publicatie op de site hopelijk nut hebben. Ik kan de moed niet opbrengen om al die bestanden te actualiseren, dus het materiaal moet maar worden genomen voor wat het waard is. Zeker de video opnamen behoeven aanvulling en correctie; meest zijn daar namelijk nog oude vhs en laserdiscnummers vermeld.