Gebruiktips

Aangezien de website inmiddels behoorlijk groot is, hebben wij een aantal gebruikstips voor u samengesteld.

Volgorde

 

Per rubriek is een alfabetisch lexicografische volgorde van recensies, artikelen en discografiëen aangehouden.

  

Geen nadere rubricering bij de recensies

 

Die volgorde is consequent aangehouden zonder onderscheid van genre of stijlperiode. Een indeling naar renaissance, barok, classicisme, romantiek enz. is ongeloofwaardig omdat veel muziekwerken misschien qua ontstaansdatum wel, maar qua stijl zo vaak niet strikt te rubriceren zijn. Ook de gangbaarder vorm van opdeling in orkestraal, kamermuziek, instrumentaal, vocaal en opera is bewust niet gevolgd, al zou die logischer en hanteerbaarder zijn. De huidige opzet is avontuurlijker: mogelijk ontdekt een strijkkwartetliefhebber zo al zoekend nog eens een mooie opera en vice versa.

  

Geen uitgelichte en apart gememoreerde opnamen

 

Heel democratisch krijgt elke opname een eigen waardering en status. Wie niet maandelijks het totale nieuwe repertoire kan overzien, moet zich hoeden om uit een beperkt aantal items telkens zoiets als een “cd of dvd van de maand” aan te wijzen. Historische opnamen worden ook niet apart geoormerkt. Voor de een begint het wereldje van de historische opnamen vòòr het eind van de 78t. platen, voor de ander voor dat van de monoperiode of voor de jongeren zelfs bij het uitlopen van de lp.

  

Elke recensie liefst een mini vergelijking

   

De muziekindustrie mag er niet blij mee zijn, voor een behoorlijk aankoopadvies voor de muziekliefhebber lijkt het bij het uitdijende aanbod aan meer van hetzelfde los van de echte Vergelijkingen zoveel mogelijk van iedere recensie een minivergelijking te maken.

Geen cijfer- of sterrenwaardering

 

Sterren en/of rapportcijfers zult u missen bij de besprekingen. Men leze liever de volledige tekst en bovendien is in vergelijking hun houdbaarheidsdatum vaak beperkt.

  

Geen vignetten

 

Ook vignetten die betrekking hebben op bv. mono, stereo en surround mankeren

Spelling 

Wie van de Google zoekmachine gebruik maakt en wie trots is op de Nederlandse spelling van vele – met name Russische – namen, dient te weten dat ik al ruim vijftig jaar eigenwijs de Angelsaksische naamgeving van Russen en andere Slaven volg. Dit betekent in de praktijk dat sommige componisten in andere spelling en/of op een ander plekje belanden. Een paar voorbeelden:

 

            Chatsjatoerian eventueel ook is te vinden onder      Khatchaturian

 

            Goebaildoelina                                                           Guibaildulina

 

            Moesorgski                                                                Mussorgsky, Moesorgsky

 

            Oestvolskaja                                                             Ustvolskaya

 

Prokofjev                                                                   Prokofiev

 

            Rimski-Korsakov                                                      Rimsky-Korsakov

 

            Sjostakovitsj                                                              Shotakovich

 

            Skriabin                                                                      Scriabin

 

            Tsjajkovski                                                                Tchaikovsky

  

 

Hetzelfde geldt voor artistennamen als:

 

            Andrej                                                                        Andrei

 

            Barsjaj                                                                       Barshai

 

            Basjmet                                                                     Bashmet

 

            Bolsjoj                                                                        Bolshoi

 

            Chovantsjtsjina                                                          Khovantchina

 

            Kondrashin                                                                Kondrashin

 

            Kotsjerga                                                                   Kotcherga

 

            Mravinski                                                                   Mravinsky

 

            Ojstrach                                                                     Oistrakh

 

            Rodzinski                                                                   Rodzinsky

 

            Rostropovitsj                                                             Rostropovich

 

            Rozjedestvenski                                                        Rostdesvensky

 

            Sergei                                                                        Sergy

 

            Visjnevkaja                                                                Vishnevskaya

 

            Koussevitzky                                                             blijft hetzelfde

  

Weinig consequent heb ik altijd al namen van buitenlandse orkesten en ensembles vaak min of meer Vernederlandst. Dus bijvoorbeeld geen Berliner en Wiener Philharmoniker, maar Berlijns en Weens filharmonisch orkest, niet voluit La société des concerts du conservatoire de Paris, maar kortweg Parijs’ Conservatoriumorkest. Niet l’Orchestre de la Suisse romande, maar Suisse romande orkest (orkest van de Frans-Zwitserse omroep was correcter, maar ik ga het niet meer allemaal veranderen). Dat het Londense Philharmonia orkest een poos ‘New’ was, heb ik ook niet in aanmerking genomen. Legio andere voorbeelden zouden  kunnen worden genoemd.

  

Contact

 

In principe bestaat een contactmogelijkheid met e-mail. Vergeef me a priori dat ik me niet verplicht voel om op elke vraag, elke op- en aanmerking te reageren.