Fonografie Techniek

EEN VERGAARBAK

In de loop der jaren, te beginnen in de Disk tijd zijn heel wat bijdragen op audiotechnisch gebied geleverd, deels in opdracht, deels inhakend op de actualiteit, soms ook gewoon om het gemoed te luchten. De meeste zijn aan de vergetelheid prijsgegeven, maar een kleine bloemlezing uit deze opstellen heeft tenminste noch curiositeitwaarde. Het gaat om materiaal dat een periode van jaren bestrijkt en dat deels zijn houdbaarheidsdatum heeft overschreden of niet actueel, maar mogelijk nog best interessant is.