CD Recensies

ZEMLINSKY: LIEDEREN

Zemlinsky: Liederen nr. 1-7; ‘Abendstern’, ‘Wandl’ ich im Wald des Abends’, ‘Orientalisches Sonett’, ‘Süsse, süsse Sommernacht’, ‘Herbsten’, ‘Nun Schwillt der See so bang’, ‘In der Sonnengasse’, ‘Herr Bombardil’, ‘Es war ein alter König’, ‘Über eine Wiege’, ‘Schlummerlied’, ‘Ballades nr. 1 en 2’, ‘Liederen op gedichten van Richard Dehmel n. 1-5’, ‘Und einmal gehst du’. Steven Kimbrough (b) en Dalton Baldwin (piano).  Centaur CRC 3843 (52’38”). 1994
 
Zemlinsky: Liederen van de nacht en de droom nr. 1-7 (bew. Dünser); Kamersymfonie (bew. van Strijkkwartet nr. 2, Dünser). Jenny Carlstedt (ms) met het Laplands kamerorkest o.l.v. John Storgårds. Ondine ODE 1272-2 (61’23”). 2015
 
Wenen aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw: een fascinerende periode in Wenen waar in de wetenschap, de kunst, de psychoanalyse en dus ook in de muziek veel zaken op hun kop werden gezet. Revolutionaire gedachten en angstige vooruitzichten heersten. Deze zouden later mede aanleiding worden tot W.O. 1.
Maar Zemlinsky hield in zijn werken het hoofd vrij koel. Dus ook in zijn liederen die een minder bekend segment van zijn oeuvre vormen. Maar via dit tweetal cd’s kunnen we er nader mee kennismaken.
Het liederenrepertoire van Zemlinsky is een stuk minder bekend dan dat van Mahler dus is het goed dat daar aandacht aan wordt besteed. Sommige liederen vertonen affiniteit met componisten uit het verleden, zoals Brahms. Andere zijn eerder expressionistisch van aard.
Steven Kimbrough besteedt in zijn voordracht ook aandacht aan de declamatorische kant van de door hem gezongen liederen en Dalton Baldwin ageert even krachtig in zijn stijlvolle begeleidingen.
Als componist die als het ware tussen Mahler en Berg stond, bezit Zemlinsky gelukkig een eigen stem; hij bleef binnen de tonale grenzen, maar maakte ook gebruik van modernistische dissonanten.
Jenny Carlstest beziet de door haar gezongen liederen via een door Dünser aangebracht filter om er een kleuriger glans aan te geven. Beide uitgaven vallen zeer in de smaak. Maar logisch doet de Centaur uitgave van Steven Kimbrough met oorspronkelijke liederen de componist het meeste recht.