CD Recensies

WALTER, J.: GEYSTLICHES GESANGK BUCHLEYN (GED.)

Walter, J.: Geystliches Gesangk Buchleyn, 12 geestelijke liederen. Weser-Renaissance o.l.v. Manfred Cordes. CPO 555.134-2 (72’04”). 2016

 

De Lutherherdenking tijdens het Reformatiejaar 2017 heeft onverwachte schatten aan het licht gebracht. Daarvoor is het goed om wat van de geschiedenis te weten. Daarbij gaat het dikwijls weer op keurvorst Friedrich III van Sachsen (1463-1525), ook wel De Wijze genaamd, die in 1521 de toen nog katholieke monnik Martin Luther in 151 naar he kasteel Wartburg in Eisenach liet brengen waar deze als onderduiker aan zij Duitse bijbelvertaling werkte.

Maar Luther stond voor meer: hij wilde de mensen ook Duitstalige geestelijke liederen laten zingen en vertaalde ook geestelijk liedgoed, onder andere rooms katholieke misteksten. Om deze op muziek te zetten kreeg hij de hulp van zanger/componist Johann Walter (1496-1570) die in 1525 als eerste een bundel meerstemmige muziek in de reformatie uitgaf. Die was niet zozeer bedoeld voor kerkelijk of huiselijk gebruik, maar om de zanglust van studenten aan de Latijnse scholen te bevorderen. Manfred Cordes maakte met zijn koor uit Bremen een selectie uit dit materiaal en laat het karakteristiek professioneel klinken.