WAGNER: VOORSPEL, KARFREITAGSZAUBER UIT PARSIFAL GATTI
CD Recensies - W

Wagner: Parsifal, ‘Voorspel’ en ‘Karfreitagszauber’, Gatti. Zie: Bruckner: Symfonie nr. 9, Gatti.