CD Recensies

VEJVANOVSKI: FEESTELIJKE MUZIEK VOOR TROMPETTEN EN STRIJKERS

Vejvanovsky: Intrada; Sonata a 7; Sonata prima a 5; Serenade voor 5 trompetten, strijkorkest en pauken; Sonata secunda a 6; Offertur ad 2 choros; Sonata a sette; Sonata paschalis; Sonata natalis; Sonata sancti spiritus; Balletti a 5; Sonata venatoria; Sonata a sei; Sonata a cinque; Sonata laetitiae; Sonata be mollis; Serenade voor 5 trompetten, 6 strijkers en pauken. Ars antiqua Austria o.l.v. Gunar Letzbor. Pan Classics PC 10366 (73’01”). 1996

 

Onder de titel Feestelijke barokmuziek voor trompet en strijkers biedt Gunar Letzbor in 2016 een reeds tien jaar geleden gemaakte interessante opname aan (en waar trompetten zijn, waren in de barok de pauken nooit ver weg).

Het gaat in dit geval om werken van de in Moravië geboren Tsjech Pavel Josef Vejvanvsky (ca. 1633 – 1693) die Biber opvolgde als dirigent van de kapel van de bisschop van Olmuz (Kroménz), waarin hij de vorstelijke trompetvirtuoos was. Dat was destijds een van de beste en belangrijkste muziekinstellingen in Midden Europa.

Wie behoefte heeft aan feestelijke vrolijke fanfares in de donkere dagen voor en na Kerstmis kan door deze muziek in een opgewekte stemming worden gebracht. De trompet staat hier centraal en overdadig gelegenheid om zich met de nodige klankpracht te manifesteren in een stijl die veel weg heeft van de canzone da sonar van de oude Italianen.

Een paar werken, zoals de kostelijke sonata laetitiae die alleen voor strijkers is, zorgen voor een rustpunt in het trompetgeweld. Die koperblazers wedijveren mooi met elkaar in klankpracht, wat imposant, doch niet steeds avontuurlijk is in harmonisch opzicht. Ook verder wordt heel levendig gemusiceerd.