CD Recensies

VASKS: GEBED

Vasks: Gebed voor een moeder; Laudate Dominum; Missa; Gebed voor Letland. Laura Telvane (s) met het Lets staatskoor en Nationaal symfonie orkest met Symphonic Band Riga o.l.v. Maris Sirmais. Skani LMIC/SKANI 070 (57’44”). 2018

De drie Baltische staten zijn me aan het hart gebakken en na een uitgebreide rondreis in 2003 ben ik me in de geschiedenis gaan verdiepen. Daaruit blijkt onder meer dat Letland tijdens W.O. I in 1915 eerst door Duitsland en in 1918 door het Rode Leger werd bezet, maar in mei 1919 door het Letse leger. Dat kan worden beschouwd als begin van de daarna opnieuw tijdens W.O. geschonden zelfstandigheid.

In ieder geval is het wat Pēteris Vasks doet met deze Lūgšana (gebed) getitelde CD als gift voor dat eeuwfeest. Deze bevat vier werken uit een lange periode van veertig jaren componeren. Daarvan verschijnen drie - Gebed voor een moeder op tekst van Imants Ziedonis als oudste uit 1978, Laudate Dominum uit 2016 en Gebed voor Letland op tekst van Velta Toma, ook uit 2016 - voor het eerst op een muziekdrager.

Van de vrij korte Missa bestaan drie versies uit 2000, 2001 en 2005, hier is de laatste, vierdelige met ‘Kyrie’, ‘Gloria’, Sanctus’, ‘Benedictus’ en ‘Agnus Dei’ vastgelegd. Dat in de Baltische staten, vooral in Estland en Letland, prachtig wordt gezongen door koren, is bekend.

Laura Teivane is de ontroerende soliste in het Gebed voor een moeder.