CD Recensies

VILLA LOBOS: BACHIANAS BRASILEIRAS NR. 1 EN 5 E.A.

Villa-Lobos: Bachianas brasileiras nr. 1 en 5; Suite voor stem en viool; 4 Preludes en fuga’s uit Bachs Wohltemperiertes Klavier. Jill Gomez (s), Peter Manning (v) en het Pleeth cello octet. Helios CDH 55316 (53’39”). 1987

 

Wanneer al een parallel bestaat tussen Bach en Villa-Lobos dan moet die vooral in de geest van de Braziliaanse componist hebben bestaan. Zelfs de twee losse fuga’s uit het WTC hebben weinig meer met Bachs strengheid gemeen in het hier getoonde lichtelijk exotische gewaad dat een achttal celli hem omhangt. Maar fascinerend klinkt het allemaal wel in deze gedaanteverwisseling, Het bekendste werk is Bachianas brasileiras nr. 5 met de fameuze, inderdaad prachtige ‘aria’, een breed uitgesponnen melodie. Hier horen we voorhet eerst sopraan Jill Gomez die haar partij op glorieuze wijze vertolkt. Wat minder fijnzinnig dan De los Angeles (EMI 566.912-2), maar idiomatischer dan Renée Fleming (RCA 09026-68538-2). Ook in de vrij onbekende Suite uit 1923 schittert ze naast violist Peter Manning. De acht celli klinken in de grote werken somptueus en warm als een waar cello orkest. Dit is een goedkope heruitgave van Hyperion CDA 66257.