CD Recensies

SAINT-SAËNS: ORATORIO DE NOËL

Saint-Saëns: Oratorio de Noël op. 12; Respighi: Lauda per la natività del Signore. Britt-Marie Aruhn (s), Anne Sofie von Otter (mz), Ing-Mari Landin (a), Erland Hagegård (t), Ulf Lundmark (bs) met het Mikael kamerkoor, Bengt Forsberg en Ingrid LIndgren (p), Bengt Forsbrg (org) en instrumentale begeleiding o.l.v. Anders Eby. Proprius PRCD 9057 (57’38”). 1981

 

Het is nuttig de ervaren dat er naast de bekende Kerstoratoria (Bachs Weihnachtsoratorium en Händels Messiah) nog andere grote koorwerken bestaan die Christus’ geboorte eren. De beide hier verenigde vrij onbekende werken passen ook in deze traditie.

Het Oratorio de Noël van Saint-Saëns dateert uit 1858, heeft een laatromantisch karakter is is geschreven voor solisten, koor, strijkkwartet, harp en orkest. Respighi’s Lauda is een laat werk van deze componist uit 1928/30voor solisten, koor, blazersensemble, pianoduet en heeft een post-romantisch-, eerder neoklassiek aanzien, zij het met een vage terugblik op het verleden van Renaissance madrigalen en Gregoriaans.

Saint-Saëns oratorium bestaat uit afzonderlijke delen, Respighi zorgde voor een doorgecomponeerd stuk. De enige volledige opname van deze beide werken dateert uit 1981 en verscheen nog op lp, maar er geschiedde een wonder want nu is er sinds kort deze SACD die prachtig klinkt en die solisten, koor en zeker het orgel zeer ten goede komt hoewel de opnamen in verschillende kerklocaties zijn gemaakt. Lof dus voor producent Karl-Göran Linzander.

Dat Zweden en de Baltische landen over voortreffelijke koren beschikken, is bekend. Het in 1962 door Anders Eby gevestigde Mikaeli kamerkoor behoort daar ook toe. Het zingt zeldzaam puur en zuiver, is ook volkomen homogeen.

Als solisten doen de toenmalige beste Zweedse zangers mee en het is natuurlijk heel bijzonder om de nog jonge Anna Sofie von Otter al in volle glans, hooguit nog wat onpersoonlijker dan later, te ervaren. Britt-Marie Aruhn is een leidende opera coloratuursopraan met een snel vibrato; Erland Hagegård is een neef van Håkan Hagegård en neemt ook overtuigend deel. In de kleinere rollen horen we de warme alt van Ing-Marie Landin en Ulf Landmark blijkt over een fraaie bariton te beschikken. Het is aardig om Von Otters vaste begeleider, Bengt Forsberg, op piano en orgel aan de slag te horen.

Dat alles samen stempelt deze cd tot een bijzondere, ook begerenswaardige uitgave.