CD Recensies

SAARIAHOO: KLARINETCONCERT; LATERNA MAGICA; LEINO LIEDEREN

Saariahoo: Klarinetconcert ‘D’om le vrai sens’; Laterna magica; Leino liederen nr. 1-4. Kari Kriikku (kl) en Anu Komsi (s) met het Fins omroeporkest o.l.v. Sakari Oramo. Ondine ODE 1173-2 (67’31”). 2011 

 

Het zijn goed gekozen bewoordingen van Susanna Välimäki in het begeleidende tekstboekje: “Sariaaho kan worden beschouwd als een filosofische componiste van mysteriën Haar muziek schijnt een onzichtbare, maar wel tastbare wereld te suggereren.”

En inderdaad, de kleuren van de orkestbegeleiding in het onderling verbonden zesdelige klarinetconcert (2010) zijn haast even esoterisch als de tonaliteit en de harmonieën. De delen ‘horen’, ‘blik’, ‘geur’, ‘smaak’ van de vijf zintuigen vormen een keten die culmineert in A mon seul desir (een anagram van dev titel). Maar toch is het goed mogelijk als luisteraar om een greep te krijgen op dit fascinerende, bij vlagen door een ijzige noordelijke koude bepaalde werk. 

De ondertitel heeft betrekking op menselijke gevoelens die werden gewekt door een Middeleeuws wandtapijt met de titel De dame en de eenhoorn. Aanleiding tot een stuk vol symbolisme en meditaties die door Kari Kriikku op wonderbaarlijke wijze worden gerealiseerd. Hij beheerst zijn instrument geweldig en kan er zelfs dierlijke geluiden uit krijgen.

Laterna magica (2008), een soort symfonisch gedicht, ontleent zijn titel aan de mémoires van Ingmar Bergman en de vroegste beelden van de toverlantaarn. In klank omgezet ontstonden hierbij klankspiegelingen, begeleid door geluid van machines en gefluisterde teksten.

In de Leino songs (2007) gaat het om teksten van de belangrijke Finse dichter Eino Leino die precies passen in het straatje van de componiste. Ze gaan over liefde en geweld, maar ook over sereniteit en de dood. Anu Komsi zingt ze geconcentreerd en weet van elk het karakter raak te treffen. Deze liederen ‘Kijkend naar je’, ‘Het hart’, ‘Vrede’ en ‘Avondgebed’ zijn wel de eenentwintigste eeuwse Vier letzte Lieder genoemd.

Het drietal, onderling zo verschillende werken wordt door alle betrokkenen op het hoogst mogelijke niveau uitgevoerd en de opname maakt dat niets daarvan het ondergaan daarvan belemmert.