CD Recensies

SMIT: COMPLETE WERKEN

Smit: Trio voor piano, klarinet en altviool 1938; Pianosuite 1926; Fluitsonate 1943; Kwintet voor fluit, harp, viool, altviool en cello 1928; Hommages nr. 1 en 2; La mort; Strijkkwartet (onvoltooid); Sextet voor piano, houtblazers en hoorn.1933; Divertimento voor piano vierhandig, 1942; Trio voor fluit, harp en altviool, 1926; Suite voor hobo en cello, 1938; Kleine prélude van Ravel; De bruid; Pianostukken vierhandig nr.  1-12, 1941; Voorspel ‘De vertraagde film’; Altvioolconcert, 1940; Concertino voor cello en orkest, 1937; Fluitsonate, 1943 (bew. voor fluit en orkest); Symfonie in C; Silhouetten nr. 1-6, 1922; Harpconcertino. 1933; Pianosuite, Forlane et rondeau, 1926; Schemselnihar; Concert voor piano en blazers, 1937. Frans van Ruth (p), Eleonore Pameijer (fl), Ivar Berix (kl), Edith van Moergastel (va), Erika van Waardenburg (hrp), Jacobien Rozemond (v), Marijke van Kooten (v), Doris Hochscheid (vc), Valérie Guillorit (s), Helena Rasker (ms), Esther Probst (h), Noëlle Probst (fag), Jan Harshagen (hrn), Marjès Benoist (p), Ernest Rombout (h), Wilke ten Brummelstroete (ms), Kamerkoor Nieuwe Muziek o.l.v. René Nieuwint, Nederlands kamerorkest o.l.v. Philippe Entremont en Lucas Vis, Daniel Raiskin (v), Qurine Viersen (vc), Nederlands filharmonisch orkest o.l.v. Ed Spanjaard, Godelieve Schrama (hrp), Bart van de Roer (p). Et’cetera KTC 1516 (4 cd’s, 5u., 01’36”). 1999-2000
 
De sobere troonrede 2020 werd omlijst door een paar korte bewerkingen van muziek van Leo Smit. Reden genoeg om hem aan de hand van deze heel uitgebreide zo niet volledige opname van zijn werken ook kort even voor het voetlicht te brengen.
Leo Smit was van Portugees-Joodse afkomst en werd 14 mei 1900 in Amsterdam geboren, studeerde bij Sem Dresden en Ulfert Schults aan het conservatorium daar, ging in 1927 naar Parijs en Brussel en schreef sinds begin jaren twintig een redelijke hoeveelheid werken in diverse genres, waartoe ook filmmuziek, balletmuziek en muziek voorlustrumspelen van het Leids studentencorps behoren. In 1943 werd hij weggevoerd naar Sobibor waar hij meteen na aankomst 30 april werd vermoord. Zijn eerste compositie is in 1923 het orkestvoorspel bij Herman Teirlincks De vertraagde film, zijn laatste de Fluitsonate uit 1943. 
Veel van zijn kamermuziek toont de invloed van Ravel en hij zorgt steeds mooi dat kleuren en texturen wisselen. Men kan ook een zekere verwantschap met Schulhoff vaststellen.
Voor de uitvoeringen van de heel verschillende, rijk afwisselende vertolkingen is een stoet musici aan getreden die voor meer dan adequate vertolkingen zorgt.
Het is belangrijk dat Et’cetera de oorspronkelijke Donemus/Nederland Muziek opnamen overnam.