CD Recensies

CAMPION: LUITLIEDEREN

Campion: Luitliederen. Come let us sound with melodie the praises; Tune thy musicke to thy heart; Come you pretty false-ey’d wanton; There is none, O none but you; Sweet exclude me not nor be divided; I care for these ladies; Though you are yoong and I a molde; Fire, fire, fire, fire loe here I burne; Shall I come sweet love to thee?; Beautysince yo uso much deire; What is it that all men possesse, among themselves conversing?; The sypres curten of the night is spead; Jacke and Jone they thinke no ill; It fell on a sommers daie; When to her lute Corrina sings; My sweetest Lesbia, let us live and love; Her rosie cheekes, her ever smiling eyes; Faire if you expect admiring’; There is a garden in her face; Author of light, revive my dying spright; Never weather-beaten saile; Mosr sweet and pleasing are the wayes O God; To musicke bent is my retyred minde; Thou joy’st fond boy, tob e by many loved; Turne all thy thoughts toe yes; Vaylo love mine eyes, o hide me from me; Miserere my Maker; What then is love but mourning? Steven Rickards (ct) en Dorothy Linell (lt). Naxos 8.553380 (52’52”). 1996

 

In 1605 behaalde Thomas Campion (1567-1620) een medische titel aan de universiteit van Caen in Frankrijk nadat hij de klassieken in Cambridge en rechten aan Gray’s Inn in Londen had gestudeerd. Maar hoewel hij als arts werkzaam was, werd hij vooral bekend door de publicatie van Latijnse en Engelse gedichten en vijf bundels met ayres (liedjes).

Zijn studies van poëzie en muziek leidden tot publicaties van verhandelingen over die onderwerpen: Observations in the art of English poesie (1602) en A new way of making fowre parts in countre-point (ca. 1614). Ook was hij betrokken bij maskerspelen en vergelijkbaar amusement voor de koninklijke familie in Whitehall.

Voor Campion was het lied een belangrijk genre. Met de schijnbaar lichte vorm toonde hij zijn grote talent door niet alleen de muziek te schrijven, maar ook de tekst. In totaal publiceerde Campion 119 liederen. 21 Daarvan werden opgenomen in The first book of Ayres (1601) van Philip Rosseter, maar het gros verscheen in bundels onder Camions eigen naam. Zijn eerste bundel (met gewijde- en zedenliederen) verscheen in 1613, de tweede (met lichte liefdesliederen) kort daarna en de derde en vierde (met vooral lichtvoetige liedjes) beide rond 1617.

De meeste van deze liederen zijn geschreven voor één stem, begeleid door luit (of viool), maar van sommige zijn alternatieve versies voor meer stemmen beschikbaar. De charme van Campions liederen zit in hun natuurlijke lijn van  de zoete melodie en het levendige ritme.

De 28 liederen op deze cd geven een goed beeld van dit idioom en de stijl van Camion. Steven Rickards zuivere stem presenteert Campions muzikale microkosmos in een verscheidenheid van stemmingen, van grote toewijding in ‘Author of the Light’ tot het kostelijke ‘It fell on a a sommers daie’. Linells luitspel zorgt voor een subtiele, maar veelzeggende ondersteuning.