CD Recensies

CASTELNUOVO-TEDESCO: GITAARCONCERTEN NR. 1 EN 2; VIOOLCONCERTEN NR. 1 EN 2

Castelnuovo-Tedesco: Gitaarconcerten nr. 1 in D op. 99 en 2 in C op. 160. Milan Zelenka met het Praags kamerorkest o.l.v. Milan Lajcik. Supraphon SU 0038-2 (50’16”). 1990

 

Castelnuovo-Tedesco: Vioolconcerten nr. 1 op. 31 Concerto italiano en 2 op. 66 I profeti. Tianwa Yang met het SWR Omroeporkest Baden-Baden en Freiburg o.l.v. Pieter-Jesse de Boer. Naxos 8.573135 (63’05”). 2012

 

De Italiaans/Amerikaanse componist Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) maakte vooral naam als toondichter voor de gitaar. Zijn beide op Supraphon handig bijeengebrachte vlot verteerbare, best aantrekkelijke gitaarconcerten stammen uit respectievelijk 1939 en 1953 en varen zeer wel bij de relatief intieme schaal waarop ze hier vaardig door Zelenka, die de nodige persoonlijkheid toont, worden gespeeld. De begeleiding klinkt fris en gepolijst, de opname klinkt gaaf en evenwichtig.

Maar substantiëler zijn de beide vioolconcerten, nr. 1 uit 1924 en nr. 2 uit 1931, voor Jascha Heifetz (en Arturo Toscanini) geschreven en in 1954 ook door hem opgenomen op RCA GD 8787-2 en is heruitgegeven op Naxos 8.111367. De ondertitel van dat tweede concert, I profeti, duidt op Bijbelse inspiratie waarin de profeten Jesaja, Jeremias en Elias in de drie delen een rol spelen. Waarschijnlijk speelde het in die tijd opkomende antisemitisme op de achtergrond ook een rol. De componist had immers Joodse wortels.

In vergelijking doet de ondertitel Concerto italiano voor het eerste concert nogal voor de hand liggend aan al bezit het arioso middendeel de nodige uitgesproken Italiaanse lyriek. Het schijnt dat het werk hier zijn cd première krijgt. De componist bestempelde het werk als Vivaldi-achtig, wat waarschijnlijk ook slaat op het begin van het tweede deel dat verwant klinkt met thema’s uit diens Winter concert.

Maar verder is gewoon sprake van een nogal groot opgezet neoromantisch werk. Tianwa Yang bevestigt hier opnieuw op glanzende wijze haar goede reputatie als uiterst bekwame soliste; ze toont zich vol zelfvertrouwen een ideale pleitbezorgster van deze werken en ze wordt meer dan alleen maar doeltreffend door Pieter-Jelle de Boer en de zijnen ondersteund.