CAVANNA: DIVERSE WERKEN
CD Recensies - C

Cavanna: Shanghai concerto; Trois strophes sur le nom de Patrice Emery Lumumba; Karl Koop Konzert. Nationaal orkest van Lille o.l.v. Peter Rundel en Ensemble 2e2m; bonus dvd La peau sur la table, gefilmd portret van Bernard Cavanna. Aeon AECD 1104 (65'25" + 99'33"). 2008/10

De Franse componist Bernard Cavanna (1951) is in de contreien van de Lage Landen niet of nauwelijks bekend. Daarom is het verstandig om bij deze uitgave te beginnen met het sympathieke gefilmde dvd portret van de als autodidact begonnen, later bij Dutilleux verder in de leer gegane componist. Verdere invloeden ontleent hij in zijn werk ondermeer aan Roemenië en nog verder van huis aan het voormalige Belgische Congo, net zelfstandig geworden en met traumatische ervaringen tijdens het bewind van Lumumba.

Bij de hier vastgelegde heel verschillend bezette werken gaat het om opdrachtstukken die heel goed in het tekstboekje zijn beschreven. Waarschijnlijk gaat het om met zorg gekozen stukken die heel representatief zijn voor Cavanna die zich soms uit in een nogal zenuwachtig idioom en die zijn ensembles inzet als vehikel voor nu eens razendsnelle, (rijkelijk lang) herhaalde flarden, dan weer met trage crescendi, diminuendi, quasi glissandi waarin ensembles en solisten alle kans hebben om te schitteren.

Het Shanghai concerto is een volwaardig vierdelig dubbelconcert voor uit 2009 viool, cello en orkest van een kleine veertig minuten; Het Lumumbastuk uit 2008 vergt een minuut of tien en is geschreven voor altviool en instrumentaal ensemble.

Accordeonisten zullen blij zijn met het Karl Koop Konzert uit 2007; het draagt de ondertitel Comédie pompeuse, sociale et réaliste wat aangeeft dat dit niet direct om eerbiedwaardige muziek van bijna twintig minuten duur gaat. Het is wennen aan deze onbekende muziek. In hoeverre die beklijft zal na herhaald luisteren, verspreid over een langere periode moeten blijken. Interessant is het materiaal wel en aan de uitvoeringen en de opname is veel zorg besteed.