CD Recensies

CAGE: PIANOWERKEN

Cage: Complete pianowerken 1. Werken voor ‘prepared piano’ 1940-1952. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0781-2 (3 cd’s). 1996

 

Cage: Complete pianowerken 2. Music for piano nr. 1-85. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0784-2 (2 cd’s, 153’). 1996 

 

Cage: Complete pianowerken 3. Pieces 1950-1960. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0787-2 (2 cd’s). 1999

 

Cage: Complete pianowerken 4. Pieces 1950-1960. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0787-2.

 

Cage: Complete pianowerken 5. A Book of music; Experience; Music for Rwo; Two, three dances. Josef Christof en Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0789-2 (2 cd’s). 1999 

 

Cage: Complete pianowerken 6. Pieces 1960-1992. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0791-2 (2 cd’s). 2000

 

Cage: Complete pianowerken 7. Pieces 1933-1950. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0793-2. 2000

 

Cage: Complete pianowerken 8. Hommage à Satie. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0794-2 (  ). 2001

 

Cage: Complete pianowerken 9. Etudes Australes. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0795-2 (3 cd’s). 

 

Cage: Complete pianowerken 10. Etcetera. Steffen Schleiermacher. MD+G MDG 613.0798-2. 2002

 

Cage: Winter Music. Mats Persson, Steffen Schleiermacher, Kristine Scholz, Nils Vogeland en Eberhard Blum.  Hat Hut CD 6141.

 

Cage: Music for piano nr. 1-84. Giancarlo Simonacci. Brilliant Classics 9263 (3 cd’s, 3u. 24’26”). 2011 

 

Cage: Sonatas and Interludes for prepared piano. Gerard Fremy. Et’cetera KTC 2001.

 

Zie allereerst in de rubriek Componistenportretten het geschrevene over deze componist.

Eén de belangrijkste bijdragen aan de twintigste eeuw die Cage leverde was de prepared piano die hij uit noodzaak bedacht omdat hij anders niet in staat was om zonder slagwerk een dansgroep op het toneel te begeleiden. Zo zorgde hij voor een gemodificeerde piano om een slagwerkensemble door één speler te laten vertegenwoordigen.

Het potentieel van deze constructie blijkt het beste uit de Sonatas and interludes, een tussen 1946 en 1948 geschreven cyclus waarin een breed spectrum klanken wordt onderzocht. Dat gaat van helder en klokachtig tot getemperder, subtieler materiaal. Ritmische motieven en patronen keren telkens terug en veroorzaken een zeker hypnotiserend, bezwerend gevoel dat in de buurt komt van gamelanmuziek en de slagwerkensembles op Java en Bali.

In Music of changes uit 1951 voor een gewone piano, beproeft Cage aleatorische technieken hoewel het resultaat tevoren vaststond. Het resultaat is een fragmentarische, pointillistische muziek die iets weg heeft van de serialistische muziek die Stockhausen en Boulez in dezelfde periode schreven, maar de geest ervan is werelden verwijderd van de hyper complexiteit en hun felheid.

Music for piano 1-85 is een reeks pianowerken die tussen 1952 en 1962 ontstond en die de vertolker in staat stelt tempo, ritmiek en dynamiek zelf vrijelijk te bepalen. In de handen van een verbeeldingsvolle en gevoelige pianist ademt deze muziek dan een unieke Cageiaanse geest van Zen waarin de klanken van zichzelf zijn bevrijd.

Zo’n pianist is Steffen Schleiermacher die de enorme taak op zich nam om Cage’s pianowerken zorgvuldig en met overtuiging op voortreffelijk klinkende MD+G opnamen te vereeuwigen. Met zijn sympathieke en gevoelige spel schept hij een quasi hypnotische sfeer van vervoerde contemplatie. Hij produceert zorgvuldig magische resultaten. Geen nuance gaat verloren.

Beide andere pianisten zijn als nuttige aanvulling vermeld.