CD Recensies

DEBUSSY: CHUTE DE LA MAISON USHER, LA; LE DIABLE DANS LE BEFFROI

Debussy: La chute de la maison Usher (bew.); Le diable dans le beffroi (bew). William Dazeley (b., Roderick Usher), Eugene Villanueva (b. L’ami de Roderick)), Virgil Hartinger (t., Le Médecin) en Linlin Fan (s., Lady Madeline) c.q. Eugene Villanueva (b., Le bourgmestre), Lin Lin Fann (s., Jeannette), Michael Dries (bs., Le haut-sonneur) en Virgil Hartinger (t., Jean) met het Göttingens symfonie orkest o.l.v. Christoph-Matthias Müller. Pan Classics PC 1034-2 (2 cd’s, 1u. 28’52”). 2013

 

De reputatie van Debussy als operacomponist rust vrijwel geheel op Pelléas et Mélisande. Maar het loont de moeite om ook eens te kijken naar zijn andere composities op dit gebied. Zijn Rodrigue et Chimène werd reeks besproken, maar nu bracht Pan de twee op eigen libretto geschreven, onvoltooide, op korte, mysterieuze verhalen van Edgar Allan Poe gebaseerde werken The fall of the house Usher (1908/17) en The devil in the Belfry (1903/12) uit. Het zijn onvoltooide composities uit zijn laatste levensfase toen zijn gezondheid in snel tempo verslechterde. Geen wonder dat ze onaf achterbleven. 

La chute de la maison Usher is echt onaf en Le diable dans le beffroi is slechts in schetsvorm overgeleverd.

In hoeverre de reconstructies van de Engelse musicoloog Robert Orledge zijn geslaagd, is moeilijk te bepalen. Duidelijk is wel dat hij daar met veel gevoel voor zorgde. Geheel naar de wens van Debussy worden beide voor de New Yorkse Met geschreven werken als dubbelprogramma uitgevoerd. Met uitvoeringsduren van 52 en 37 minuten is dat ook goed mogelijk. Dat bood de mogelijkheid om de mistroostige melancholie van het eerste werk na de pauze te compenseren met spottende humor van het andere.

Het is misschien nuttig om te vermelden dat Juan Allende Blin in 1977 al een bewerking van La chute de la maison Usher had gemaakt, die in 1983 door Georges Prêtre werd opgenomen (EMI 747.921-2). Die is ongeveer de helft korter en alleen al daarom bevredigt de nieuwe uitgave beter.

We kunnen dus eigenlijk best spreken van twee cd premières en in hoewel het uitvoeringen door niet-Franstalige zangers betreft, mag het project behoorlijk gelukt worden genoemd.