CD Recensies

DANCKERTS: MISSE DE BEATE BIRGINE, MENCOBONI

Danckerts: Missa de Beata Virgine; Cantar Lontano o.l.v. Marco Mencoboni. Pan Classics PC 10327 (51’05”). 2017

 

Ghiselin Danckerts (1510 –1567) was een op Tholen geboren componist en zanger die in het midden van de zestiende eeuw verbonden was aan de pauselijke kapel in Rome. Hij schreef niet alleen motetten en madrigalen, maar ook puzzelcanons. 

Verder is slechts weinig over hem bekend en nauwelijks iets van hem gepubliceerd. Gelukkig zijn wel enige van zijn werken bewaard gebleven. Daartoe behoren de meerstemmige   negendelige gregoriaanse mis met geïmproviseerde elementen.

Het louter met mannenstemmen bezette Cantar Lontano onder Marco Mencoboni doet dit a cappella gezongen werk alle eer aan.

Goed initiatief om eindelijk blijvend iets hoorbaar te maken van een buiten de muziekgeschiedenisboeken volslagen onbekende componist van Nederlandsen huize.