CD Recensies

DANIELPOUR: PASSION OF YESHUA

Danielpour: Passion of Yeshua. Hila Plitmann (s., Maria Magdalena), Matthew Worth (b., vereller), Kenneth Overton (b. Yeshua), J’Nai Bridges (ms., Miryam), Timothy Fallon (t, Kefa, Pilatus) en James K. Bass (b., Kayafa) met de UCLA Chamber singers en het Buffalo filharmonisch orkest en -koor o.l.v. JoAnn Falletta. Naxos 8.559885/6 (2 cd’s, 1u. 43’13”). 2018

Het kostte Richard Danielpour (1956) vijfentwintig jaar voordat zijn dramatisch oratorium The Passion of Yeshua in 2017 op tekst van de componist op teksten uit Hebreeuwse geschriften en Bijbelse evangeliën gereed was. In de 14 delen ‘Prologue’, ‘Pesach’,’ Ritual’, ‘Betrayal’, intermezzo ‘In the valley of the shadow of death’, ‘Gethsemane’, intermezzo, ‘In the palace of the high priest’, ‘Kefa’s denial’, ‘Yeshua before Pilate’, ‘Behold the man’, ‘Via Dolorosa’, ‘Darkness over the land’, ‘Epilogue’ schetst hij een treffend beeld van de uren die aan de kruisiging van Christus voorafgingen Daarin wil hij het lijden en sterven van Jezus van Nazareth terugbrengen tot zijn Joodse origine en laat hij duidelijk de noodzaak voor mededogen en vergeving doorklinken. Het werk heeft iets van Bachs majesteit in de koren en laat een heel menselijke Jezus, Maria en Maria Magdalena horen; zij spelen de centrale rol in dit werk dat vervuld is van bemoedigende spiritualiteit. Hilda Plittman en J’Nai Bridges zingen hun rol afwisselend in het Engels en het Hebreeuws. Ze zijn als vertolkers door de componist uitverkoren. Volgens hem wil hij in dit werk het lijden en sterven van Jezus van Nazareth terugbrengen tot zijn Joodse origine. Machtige koren onderstrepen deze aspiraties. We mogen gevoeglijk aannemen dat de uitvoering aan ’s componisten verlangens en eisen voldoet.