CD Recensies

DEBUSSY: ÉTUDES (GED.); NOULLEZ: COFFRETS STUDIEUX

Debussy: Études boek 1 nr. 1-6 en 2 nr. 7-12; Noullez: Coffrets studieux nr. 1-12. Elodie Vignon (piano) en Clara Inglese (spr). Cypres CPR 1678 (63’18”). 2017
 
De in 1957 geboren Belgische dichter/criticus Lucien Noullez is een groot muziekliefhebber die de muziek graag in zijn gedichten betrekt. In zijn onuitgegeven reeks Coffrets studieux gaat het om overdenkingen op basis van de Études van Debussy. De Franse pianiste Élodie Vignon gebruikt het als aanleiding om de helft van Debussy’s Études uit 1915 uit te voeren en die te laten volgen door dichterlijke bespiegelingen over haar spel. 
De Études behoren tot Debussy’s laatste belangrijke pianowerken. In elk daarvan wordt een pianotechnisch detail aangepakt; het eerste deel is gericht op vingervaardigheid (het spelen van octaven, tertsen en kwinten, het tweede over snelle loopjes en andere melodische patronen. Dat alles beheerst Élodie Vignon als de beste met heel precies spel en een onderzoekende instelling.
Daarna begeleidt ze Clara Inglese die commentaar van Noullez op haar spel en voordracht levert. Best interessant en bijzonder, maar een behoorlijke kennis van het Frans is wel gewenst. De afwerking van dit bijzondere programma is heel goed.