CD Recensies

DEBUSSY: ENFANT PRODIGUE, L'; DAMOISELLE ÉLUE, LA

Debussy: L’enfant prodigue; La damoiselle élue. Respectievelijk Jessye Norman (sopraan), José Carreras (tenor), Dietrich Fischer-Dieskau (bariton) c.q. Ileana Cotrubas (sopraan) en Glenda Maurice (mezzosopraan) met het Südfunk koor en het Omroeporkest Stuttgart o.l.v. Gary Bertini. Orfeo C 012821A (53’58”). 1981

 

Twee expressieve werken van de jonge Debussy met uitdagende thema’s: in L’enfant prodigue, de bijbelse fabel van de verloren zoon, gaat het om een conflict tussen vader en zoon met een extra Franstalige dimensie omdat prodigue tevens staat voor ‘verkwistend’ en La damoiselle élue over bovennatuurlijke erotische fantasieën gaat.

Uit de ‘Scène lyrique’ L’enfant prodigue geniet vooral de Cortège et air de danse enige bekendheid. In deze opname wordt een beroemd zangerstrio ingezet en afgezien van het feit dat het aan de zware kant en niet vraiement Frans is, komt het tot mooie resultaten, vooral de echt vaderlijke Fischer-Dieskau maakt indruk.

De tekst van Dante Gabriel Rossetti voor La damoisselle is getoonzet voor sopraan, vrouwenkoor en orkest en in de vier korte delen herinnert veel aan Wagners Parsifal. Van het werk bestaat een mooie, intussen historische opname uit 1955 van Victoria de los Angeles en Charles Munch (Testament SBT 3203) en een veel recentere van Maria Ewing en Abbado (DG 423.103-2). In deze radio opname tonen dirigent Bertini en de bekoorlijk zingende Cotrubas met haar charme plus de verhalende Maurice het juiste gevoel te hebben voor dit nogal eigenzinnige werk.