CD Recensies

ENESCU: PIANOKWARTETTEN NR. 1 EN 2

Enescu: Pianokwartetten nr. 1 in D op. 16 en 2 in d op. 30. William Howard (p) met het Schubert ensemble. Chandos  CHAN 10672  (67’00”). 2011
 
Enescu schreef deze werken met een tussenpoos van 35 jaar in 1909 en 1944. Nummer 1 is het langst en vertoont de grootste samenhang der delen. Alleen al het eerste deel duurt een kwartier en bezit een grote dichtheid en intensiteit. De invloed van Ravel is merkbaar (Enescu leefde na zijn studie in Parijs al vroeg als emigrant in Frankrijk). In de overige delen is iets van Roemeense volksmuziek te bespeuren.
Pianokwartet nr. 2 is rapsodischer en wat luchtiger van aard. Pianist William Howard en Simon Blendis (v), Douglas Peterson (va), Jane Salmon (vc) van het Schubert ensemble brengen een goede samenhang in het werk als geheel en concentreren zich op een mooie afwikkeling van de melodieën. Over het geheel is het tweede kwartet interessanter dan het eerste en elk der vier musici treedt bij momenten in de schijnwerper.
Uiteindelijk gaat het om een heel goed geslaagd pleidooi voor dit tweetal aantrekkelijke composities waarin frase na frase elegant en met  panache zorgvuldig wordt afgewikkeld.