CD Recensies

EHLHART: LIEDEREN

Ehlhart: 23 Liederen op tekst van Ingrid Jonker. Charlotte Margiono (s) en Frans Ehlhart (p). Castus CSTS 75900.(60’). 2009

 

Op gedichten uit diverse bundels, van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker (1933-1965) componeerde de Nederlandse musicus Frans Ehlhart een cyclus van 23 liederen, onder de naar een van de verzen genoemde titel “Hierdie reis” (Deze reis). Zoals gezongen en vooral ook geïnterpreteerd door onze internationaal gevierde sopraan Charlotte Margiono, krijgen deze liederen in hun laatromantische idioom een aansprekende meerwaarde.  Niet in het minst ook door de fijnzinnige pianobegeleiding van de componist. Ehlhart treedt nooit sterk op de voorgrond, ook niet destijds als componist-pianist voor grote cabaretiers, o.a. Wim Sonneveld, Toon Hermans, Adèle Bloemendaal, of dichters als Willem Wilmink en Hans Dorrestijn. Met deze liederen in neoromantische stijl zonder lastige harmonische zijpaden, verleent Ehlhart de mooie, soms mijmerende, bespiegelende verzen van Jonker een grotendeels adequate atmosfeer, al ontkomt hij in de begeleiding niet altijd aan clichés. Margiono zingt deze liederen zoals van haar verwacht mag worden: geïnspireerd, met optimale tekstbeleving en grootse vocaliteit, ook in de intiemste passages. De Nederlandse vertalingen door Gerrit Komrij in het tekstboekje zijn boven alle lof verheven.

Misschien heeft Ehlhart ook muziek in overweging of wellicht al geschreven, bij de nog symbolischer poëzie van die àndere grote Zuidafrikaanse, in ons land gewoond hebbende in 2007 overleden dichteres, Elisabeth Eybers.. 

 

                                                                           Ferd op de Coul