CD Recensies

EISLER: HOLLYWOODER LIEDERBUCH

Eisler: Holywooder Liederbuch. Wolfgang Holzmair (b) en Peter Stamm (p). Koch 313222   (67’13”). 1996

 

Brecht die het merendeel van de liedteksten voor Eisler schreef, maakte graag gebruik van de meest bijtende soorten ironie en sarcasme, niet slechts om de exploitatie van de arbeidersklasse onder de aandacht te brengen, maar ook om politieke inactiviteit te veroordelen.

Eisler zorgde in zijn muziek voor precies de passende toon bij deze uitingen van Brecht. Net als Weill trachtte hij de kloof tussen populaire dertiger jaren muziek en klassieke muziek te overbruggen. Geen wonder dat veel van Eislers liederen het waard zijn om los van hun theater- en cabaret context te worden gehoord.

Zo temperen Brecht en Eisler hun sarcasme en bitterheid met momenten van teerheid en lyriek die Schubert waardig zijn. Het Hollywooder Liederbuch werd geschreven in de periode van Eislers ballingschap en bestaat niet louter uit teksten van Brecht; Goethe en Eichendorf zijn ook vertegenwoordigd in deze cyclus van 32 liederen, een cyclus die getuigt van persoonlijk lijden, maar ook een reeks liederen waarin die vrees niet zo haast morbide wordt geëxploiteerd als in Schuberts Winterreise. Het geheel krijgt een plaats binnen een breder beeld van het door oorlog verscheurde Europa.

Holzmair ontdoet de cyclus van al te scherpe kantjes en legt zich er meer op toe om met de vocale middelen die hem ter beschikking staan de treffende subtiliteiten van deze liederen onder de aandacht te brengen.

Of de opname van Goerne en Schneider (Decca 460.582-2) uit 1998 (serie Entartete Musik) nog ergens verkrijgbaar is?