CD Recensies

FELDMAN: VIOLIN AND ORCHESTRA; COPTIC LIGHT

Feldman: Violin and orchestra; Coptic light. Isabelle Faust met het Symfonie orkest van de Beierse omroep o.l.v. Peter Rundell. Col legno WWE 20089 (75’16”). 2002

 

Het is interessant om vast te stellen dat het tot nu toe alleen twee Duitse violistes zijn die aan een opname van Morton Feldman waagden. In dit vrij expresionistische werk uit 1979 krijgt de solist de nodige vrijheid om zelf te bepalen hoe lang de noten worden aangehouden. Dat vergt dus heel duidelijke afspraken met dirigent en orkest en het leidt ertoe dat alleen al daardoor verschillen in uitvoering ontstaan.

De aandacht richt zich derhalve heel sterk op de solopartij die het zonder virtuoze passages en cadensen moet stellen; als begeleiding of als voor snedige repliek zorgende inbreng heeft ook het orkest een zekere zelfstandigheid.

Isabelle Faust was in 2002 de eerste die dit werk opnam. Ze werd in 2009 gevolgd door Carolin Widmann (ECM 476.4829). Faust neemt gretig initiatief en komt tot een heel boeiend resultaat.

Coptic light (1985) is een vrij monolithisch en suggestief werk dat geleidelijk is opgebouwd uit kleine cycli die tijd nodig hebben, maar heeft ook een element van rust en stilte.

Dat een orkest uit München daarvoor zo’n warme pleitbezorger is, valt positief op. Het moet aan de met dit idioom vertrouwde dirigent Peter Rundel liggen. Dat het om een mooie ‘live’ opname gaat, is te horen aan een paar lichte kuchjes van het publiek.