CD Recensies

FELDMAN: FOR PHILIP GUSTON

Feldman: For Philip Guston. Julia Breuer (piccolo, fl, altfl), Matthias Engler (glockenspiel, vibrafoon, buisklokken, marimba) en Elmar Schrammel (p., celesta). Wergo WER 6701-2 (4 cd’s, 34’35”). 2007

Het is een hele zit om de 34 delen, waarvan het kortste 25 seconden duurt (nr. 32) en het langste 70’41” (nr. 28), van Morton Feldmans For Philip Guston uit 1984 te ondergaan.

Wie was Philip Guston? Via zijn vriend John Cage kwam Morton Feldman (1926 - 1987) begin jaren vijftig v.e. in contact met de in Canada geboren Amerikaanse schilder Philip Guston (1913 - 1980). Van nature zocht hi graag inspiratie in de schilderkunst en was vooral geïnteresseerd in ‘leegtes’. Die trof hij in overvloed aan bij een bezoek aan Gustons atelier. Het leegste was een groot doek met slechts enkele gekleurde stippen en stelde niettemin vast dat die ‘alles uitdrukten’.

In 1977 maakte Guston een schilderij met de titel ‘Friend - to M.F.’ en dit muziekwerk is daarop een antwoord. Muziek in Feldmans late stijl als   onwezenlijke haast gestolde, maar wel heel geraffineerde muziek, De spaarzaam gebruikte noten zijn heel knap en streng geordend.

De uitvoerenden krijgen veel vrijheid want het is aan hen overgelaten hoe lang ze de noten en de rusten aanhouden.

De drie uitvoerenden maken op hun manier iets bijzonders van dit abstract expressionistische mammoetwerk rond het motief C-G-As-Es. Heel knap hoe dit trio met wisselende instrumenten voortdurend kleine details verandert en met dat telkens terugkerende motief voor nieuwe expressie, voor een nieuwe context zorgt in deze fragiele muziek.