CD Recensies

GÁL: LIED DER NACHT, DAS

Gál: Das Lied der Nacht op. 23. Lina Lius (s, Lianora), Susann Vent-Wunderlich (s., Hamone), Gritt Gnauck (ms., prinses abdes), Rhys Jenkins (b., Tancred), Oliver Weidinger (bs., kanselier) en Ralph Ertel (t., Ciullo)  met het Operakoor Osnabrück en het Osnabrück symfonie orkest o.l.v. Andreas Hotz. CPO 555.186-2 (2 cd’s, 2u., 17’07”). 2018

De ‘dramatische ballade’, of gewoon opera in drie aktes Das Lied der Nacht die de Oostenrijkse componist en musicoloog Hans Gál (1890 - 1987) tussen 1924 en 1926 schreef, speelt op het twaalfde eeuwse Sicilië waar erfprinses Lianora moet trouwen om het stuurloze land een koning te kunnen geven om burgeroorlog te voorkomen. De waardige kanselier heeft dringend behoefte aan een rustige periode voor het land. Tacrred heeft een oogje op de troon, maar jammer genoeg voor hem wordt de prinses verliefd op een anonieme zanger, die zich tenslotte ontpopt als de bootsman Ciullo. Het werk eindigt dramatisch wanneer Ciullo zich van het leven beneemt.

Librettoschrijver Karl Michael Levetzow heeft  gekozen voor een verloop dat sterk overeenkomt met de tweede akte van Wagners Tristan.  

Het valt verder of dat ook Gál zich duidelijk in een laatromantisch, bijna Wagneriaans idioom uit (inclusief Leitmotive), terwijl hij in harmonisch opzicht tegen de Weense modernen aanschuurt: Laatromantiek door de bril van een Nieuwe zakelijkheid.

Lianora vertoont sporen van Puccini’s Turandot en vertoont ook nukkige, onterecht klachten, waar wordt het een mooie lyrische stem door Lina Lius gezongen. Een treffend moment is wanneer ze raad vraagt aan de abdes, een bekoorlijke maar autoritairer Gritt Gnauck. Rhys Jenkins toont zich vocaal als Tancred een echte womanizerEen sterke rol is er ook voor Ralph Ertel als Ciullo die inderdaad aanbiddelijk zingt.

Zorgvuldig leidt Andreas Hotz het ensemble uit Osnabrück door de niet zo eenvoudige partituur zodat het eindresultaat heel bijzonder en best geslaagd is, zeker in de wetenschap dat het om een live opname gaat.