CD Recensies

GESUALDO: RESPONSORIA E LAMENTATIONE RESPOSORIA

Gesualdo: Responsoria e lamentatione responsoria voor Stille Zaterdag; Victoria: Officium hebdomadae sanctae voor Stille Zaterdag. Tenebrae o.l.v. Nigel Short. Archiv 479.0841 (67’33”). 2012 

Op deze cd zijn twee van de grootste polyfonisten uit de Renaissance bijeengebracht die meesterlijke liturgische muziek voor de Stille Week componeerden maar die daarmee ook twee heel verschillende klankwerelden presenteerden.

Carlo Gesualdo (1566 - 1613), prins van Venosa en graaf Conza schreef zijn 

Responsoria in 1611, Tomás Luid de Victoria zijn Officium eerder in 1585. Aan contrast tussen het werk van de temperamentvolle Italiaanse aristocraat en de serene Spaanse priester ontbreekt het niet.

Van deze werken bestaan verschillende opnamen maar deze van Nigel Short maakt aanspraak de mooiste te zijn. Gesualdo’s muziek, bij toerbeurt traag, gekweld, overpeinzend en dan weer wild chromatisch om lijden, verdriet en spijt uit te drukken staat in grote tegenstelling tot die van de eenvoudige en beschouwelijke van Victoria. Het is de verdienste van Short dat hij die tegenstelling goed laat uitkomen.

 

Zijn Tenebraekoor toont enige verwantschap met The Sixteen, maar klinkt in het algemeen wat milder en weet de muziek in de goede dramatische en evenwichtige verhoudingen te interpreteren met een niet te zwaar bezet ensemble.