CD Recensies

GIARDINI: DUETTEN VOOR 2 VIOLEN

Giardini: Duetten voor 2 violen op. 2 nr. 1-6. Archimie duo. Tactus TC 710702 (60’28”). 2018

Ook de in 1716 in Turijn geboren Felice Giardini behoorde tot de groep Italiaanse vioolvirtuozen die met zijn vele talenten - ook als componist, dirigent en impresario - zijn heil buiten Italië zocht. Eerst in Engeland later tot in Rusland toe, waar hij in 1796 in Moskou overleed.

Hij experimenteerde graag met duo’s, trio’s en kwartetten. Daarvan krijgen we hier een voorbeeld. De stijl van deze Duo’s is natuurlijk in essentie heel Italiaans en in galante stijl, maar er zijn ook duidelijk invloeden van de Mannheimse school en J.C. Bach en Johann Stamitz).

Deze Duo’s uit 1751 zijn opgedragen aan prins Heinrich van Pruisen. Ze zijn fris lyrisch van aard, klinken in deze uitvoeringen door Alessandro Cazzato en Sharon Tomaselli van het Archimie duo heel spontaan en fijnzinnig met een kernachtig  ritmisch fundament. De aardige melodieën moeten het zonder versieringen doen.

Verspreid over verzamelprogramma’s waren wel wat van deze Duo’s op cd voorhanden, maar het is handiger dat ze hier zijn gebundeld en gelukkig meteen in representatieve vertolkingen.