GRAZIANI: CELLOSONATES
CD Recensies - G

Graziani: In viaggo verso Bratislavia. Sonates voor cello en b.c. op 3 nr. 1 in G, 2 in A, 3 in e, 5 in D, Capriccio in C Sonate voor cello en piano in D, Sonate voor cello en b.c. in A Il viaggio da Berlino a Breslavia con l’affettuosa ricevuta di S.A.R. Gaetano Nasillo (vc), Luca Guglielmi (kl) en Sara Bennici (vc). Arcana A 362 (77’17”). 2010

Precies weten we het niet, maar Carlo Graziani moet rond 1710 in het Italiaanse Asti zijn geboren en behoorde tot de eerste cellovirtuozen die de wereld introk en bijvoorbeeld in 1764 in Londen met de toen zevenjarige Mozart musiceerde. Hij was werkzaam aan het Pruisische hof, componeerde een behoorlijk aantal sonates en concerten, trok zich daar in 1773 terug om plaats te maken voor Duport, maar werkte nog wel door voor Friedrich Wilhelm II aan wie hij zijn zes Sonates op. 3 opdroeg. De kroonprins moet wel een begaafde cellist zijn geweest.

Graziani droeg bij aan de ontwikkeling van cellotechnieken als dubbelgrepen, het benutten van het hoogste register en snelle loopjes.

Deze sonates bezitten het typisch elegante karakter van de rococo en Gaetano Nasillo weet dat goed tot uiting te brengen met een mengeling van voorname galante terughoudendheid en spirituele impulsen.

Graziani overleed in 1787.Alleen wie de zes Cellosonates op. 3 compleet wenst, zou als alternatief kunnen kiezen voor Marco Testori (vc), Maurizio Fornero (kl) en Ana Raquel Pinheiro (Passacaille PAS 1002).